Přijímače FrSky

Informace

Follow us on facebook

   PARTNERSKÝ WEB




Nejprodávanější produkty

FrSky RX4R

FrSky RX4R Zobrazit větší

AD-FR1110

Nový produkt

4CH přijímač s telemetrií a redundantní funkcí.

Více informací

789 Kč s DPH

Popis




Specifikace

Rozměry: 18x17x7mm

Váha: 2g/2.4g s 2 anténami

Počet kanálů: 16CH (1-4CH z klasických výstupů, 1-16CH z SBUS portu)

Provozní napětí: 3.5-10V

Provozní proud: 100mA@5V

Provozní dosah: >2km

Kompatibilita: D16 režim

Rozsah rámců serv: 9ms (HS – High Speed režim) / 18ms (FS – Normal Speed režim)



Vlastnosti

 • Malý a vysoce citlivý (40% nárůst dosahu v porovnání s předchozí sérií přijímačů X).

 • Vysoká přesnost a nízká latence PWM výstupu.

 • Nižší spotřeba.

 • Podporuje redundantní funkci.

 • Smart Port a přenos telemetrických dat.

 • Podpora detekce napětí baterie.

 • 2 odnímatelné IPEX 4 konektory antény.

 • Ochrana PCB s konformním povlakem.



LED signalizace

Modrá LED

Zelená LED

Červená LED

Stav

X

svítí

svítí

Párování

X

svítí

bliká

Párování ukončeno

Svítí

Svítí

Nesvítí

Pracuje v režimu HS

Nesvítí

Svítí

Nesvítí

Pracuje v režimu FS

X

Nesvítí

Bliká

Failsafe


Režim párování

Párování je proces jednoznačně přiřazující určitému vysílacímu modulu přijímač. Vysílací moduly mohou být párovány s více přijímači (ne však současně). Přijímač může být párován pouze na jeden modul vysílače.
 1. Převeďte vysílač do režimu párování.
 2. Připojte napájení do přijímače, zatím co držíte F/S tlačítko na přijímači. Červená LED na přijímači bude blikat, párování je dokončeno.
 3. Vystupte z režimu párování a vypněte přijímač.
 4. Připojte napájení k přijímači. Zelená LED svítí – přijímač je připraven přijímat příkazy z vysílače. Přijímač/vysílač není potřeba znovu párovat, pokud nedojde k výměně jednoho z nich.
Poznámka: Po ukončení párování, vypněte a zapněte napájení a zkontrolujte, zda přijímač opravdu přijímá pokyny z vysílače.


Jak přepínat mezi HS/FS režimem


 • Z výroby je nastavený režim FS.
 • Připojte na signální piny CH1 a CH2 zkratovací propojku před párováním. Přijímač vstoupí do režimu HS. Bez zkratovací propojky vstoupí do režimu FS.
 • Pokud modrá LED svítí, RX6R je v režimu HS.

Pokud modrá LED nesvítí, je v režimu FS.

Poznámka: SBUS výstup je 9ms, nezáleží na režimu.


Jak nastavit výstupy 1-4CH / 9-12CH

U obou sérií vysílačů Taranis a Horus si mohou uživatelé vybrat 1-8CH/9-16CH před výběrem párování. Pokud je přijímač 9-12CH a chcete přepnout zpět na 1-4CH, postupujte podle výše uvedeného postupu.

Tabulka z detailními informacemi

Výběrem na vysílači Odpovídající stav na přijímači
CH1-CH8 Telemetry ON Výstup 1-6CH s temetrií
CH1-CH8 Telemetry OFF Výstup 1-6CH bez telemtrie
CH9-16 Telemetry ON Výstup 9-14CH s telemetrií
CH9-16 Telemetry OFF Výstup 9-14CH bez telemetrie

Pokud kombinujete 2 přijímače, aby jste dostali 12CH, je potřeba na jednom z nich zakázat telemetrii.


Kontrola dosahu

Předletová kontrola dosahu by měla být provedena před každým letem. Odrazy od kovových plotů, betonových budov nebo stromů mohou způsobit ztrátu signálu, a to jak v průběhu kontroly dosahu, tak během letu.

Postupujte dle následujících kroků:

 1. Umístěte model alespoň 60cm na zem (např. na dřevěnou lavici).

 2. Antény přijímače by měly být odděleny od sebe tak jako v modelu a nedotýkat se země.

 3. Anténa modulu by měla být ve svislé poloze. (platí pro TX modul)

 4. Zapněte vysílač a přijímač, stiskněte tlačítko F/S na XJT modulu po dobu 4 vteřin pro vstup do režimu kontroly dosahu, červená LED dioda nesvítí a zelená rychle bliká. Efektivní dosah se sníží na 1/30 (nyní musí být dosah minimálně na 30m). U vysílače aktivujte režim RANGE označením a stiskem ENT

 5. Postupujte dále od modelu a zároveň zkoušejte ovládací prvky pro kontrolu normálního provozu.

 6. Stiskněte tlačítko F/S na XJT modulu po dobu 1-2 vteřin pro opuštění režimu kontroly dosahu. Červená LED bude opět svítit, což znamení návrat k normálnímu režimu. U vysílače vypněte režim testu dosahu RANGE opětovným stiskem ENT.


Nastavení Failsafe

 • Pro přechod serv do přednastavené polohy při ztrátě signálu - nejprve spárujte přijímač a nastavte serva do požadované polohy. Krátkým stiskem tlačítka F/S potvrďte požadovanou polohu, LED na přijímači 2x blikne pro potvrzení zapsání požadovaných poloh serv. Pro vypnutí Failsafe přijímač znovu spárujte.

 • Failsafe pro přijímače podporující D16 RF režim, můžete nastavit přes rozhraní vysílače.

 • Nastavení nevysílání pulzů při ztrátě signálu - zapněte napájení přijímače bez zapnutého vysílače a krátce stiskněte F/S tlačítko.

 • Pokud nebude failsafe nastaven, přijímač po ztrátě signálu drží poslední známou polohu kanálů/serv.

Poznámka: Failsafe lze nastavit i pomocí vysílače v příslušné nabídce Failsafe























Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

FrSky RX4R

FrSky RX4R

4CH přijímač s telemetrií a redundantní funkcí.

30 dalších produktů ve stejné kategorii:

FrSky RX4R <p style="margin-bottom:.28cm;border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0cm 0cm .04cm 0cm;"><span style="font-size:medium;"><b>Popis</b></span></p> <br /><img src="https://www.emotors.cz/img/cms/FrSky/P%C5%99ij%C3%ADma%C4%8De/shema_RX4R.jpg" alt="" width="100%" /><br /><br /><p style="margin-bottom:.28cm;border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0cm 0cm .04cm 0cm;"><span style="font-size:medium;"><b>Specifikace</b></span></p> <p style="margin-bottom:.28cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Rozměry: 18x17x7mm</span></span></p> <p style="margin-bottom:.28cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Váha: 2g/2.4g s 2 anténami</span></span></p> <p style="margin-bottom:.28cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Počet kanálů: 16CH (1-4CH z klasických výstupů, 1-16CH z SBUS portu)</span></span></p> <p style="margin-bottom:.28cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Provozní napětí: 3.5-10V</span></span></p> <p style="margin-bottom:.28cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Provozní proud: 100mA@5V</span></span></p> <p style="margin-bottom:.28cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Provozní dosah: </span></span><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;"><span xml:lang="en-us" lang="en-us">&gt;</span></span></span><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">2km</span></span></p> <p style="margin-bottom:.28cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Kompatibilita: D16 režim</span></span></p> <p style="margin-bottom:.28cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Rozsah rámců serv: 9ms (HS – High Speed režim) / 18ms (FS – Normal Speed režim)</span></span></p> <p style="margin-bottom:.28cm;"><br /><br /></p> <p style="margin-bottom:.28cm;border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0cm 0cm .04cm 0cm;"><span style="font-size:medium;"><b>Vlastnosti</b></span></p> <ul><li> <p style="margin-bottom:.28cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Malý a vysoce citlivý (40% nárůst dosahu v porovnání s předchozí sérií přijímačů X).</span></span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom:.28cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Vysoká přesnost a nízká latence PWM výstupu.</span></span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom:.28cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Nižší spotřeba.</span></span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom:.28cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Podporuje redundantní funkci.</span></span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom:.28cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Smart Port a přenos telemetrických dat.</span></span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom:.28cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Podpora detekce napětí baterie.</span></span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom:.28cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">2 odnímatelné IPEX 4 konektory antény.</span></span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom:.28cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Ochrana PCB s konformním povlakem.</span></span></p> </li> </ul><br /><br /><p style="margin-bottom:.28cm;border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0cm 0cm .04cm 0cm;"><span style="font-size:medium;"><b>LED signalizace</b></span></p> <table width="604" cellspacing="0" cellpadding="7"><colgroup><col width="136" /><col width="137" /><col width="137" /><col width="136" /></colgroup><tbody><tr valign="top"><td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="136"> <p><span style="font-size:medium;"><b>Modrá LED</b></span></p> </td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="137"> <p><span style="font-size:medium;"><b>Zelená LED</b></span></p> </td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="137"> <p><span style="font-size:medium;"><b>Červená LED</b></span></p> </td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="136"> <p><span style="font-size:medium;"><b>Stav</b></span></p> </td> </tr><tr valign="top"><td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="136"> <p><span style="font-size:medium;">X</span></p> </td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="137"> <p><span style="font-size:medium;">svítí</span></p> </td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="137"> <p><span style="font-size:medium;">svítí</span></p> </td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="136"> <p><span style="font-size:medium;">Párování</span></p> </td> </tr><tr valign="top"><td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="136"> <p><span style="font-size:medium;">X</span></p> </td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="137"> <p><span style="font-size:medium;">svítí</span></p> </td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="137"> <p><span style="font-size:medium;">bliká</span></p> </td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="136"> <p><span style="font-size:medium;">Párování ukončeno</span></p> </td> </tr><tr valign="top"><td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="136"> <p><span style="font-size:medium;">Svítí</span></p> </td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="137"> <p><span style="font-size:medium;">Svítí</span></p> </td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="137"> <p><span style="font-size:medium;">Nesvítí</span></p> </td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="136"> <p><span style="font-size:medium;">Pracuje v režimu HS</span></p> </td> </tr><tr valign="top"><td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="136"> <p><span style="font-size:medium;">Nesvítí</span></p> </td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="137"> <p><span style="font-size:medium;">Svítí</span></p> </td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="137"> <p><span style="font-size:medium;">Nesvítí</span></p> </td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="136"> <p><span style="font-size:medium;">Pracuje v režimu FS</span></p> </td> </tr><tr valign="top"><td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="136"> <p><span style="font-size:medium;">X</span></p> </td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="137"> <p><span style="font-size:medium;">Nesvítí</span></p> </td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="137"> <p><span style="font-size:medium;">Bliká</span></p> </td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="136"> <p><span style="font-size:medium;">Failsafe</span></p> </td> </tr></tbody></table><br /><p style="margin-bottom:.28cm;border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0cm 0cm .04cm 0cm;"><span style="font-size:medium;"><b>Režim párování</b></span></p> <span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Párování je proces jednoznačně přiřazující určitému vysílacímu modulu přijímač. Vysílací moduly mohou být párovány s více přijímači (ne však současně). Přijímač může být párován pouze na jeden modul vysílače. </span></span><ol><li><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Převeďte vysílač do režimu párování.</span></span></li> <li><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Připojte napájení do přijímače, zatím co držíte F/S tlačítko na přijímači. Červená LED na přijímači bude blikat, párování je dokončeno.</span></span></li> <li><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Vystupte z režimu párování a vypněte přijímač.</span></span></li> <li><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Připojte napájení k přijímači. Zelená LED svítí – přijímač je připraven přijímat příkazy z vysílače. Přijímač/vysílač není potřeba znovu párovat, pokud nedojde k výměně jednoho z nich.</span></span></li> </ol><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Poznámka: Po ukončení párování, vypněte a zapněte napájení a zkontrolujte, zda přijímač opravdu přijímá pokyny z vysílače.<br /><br /><br /></span></span></span> <p style="margin-top:.18cm;margin-bottom:.25cm;border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;line-height:120%;padding:0cm 0cm .04cm 0cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;"><b>Jak přepínat mezi HS/FS režimem</b></span></span></p> <br /><ul><li><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Z výroby je nastavený režim FS.</span></span></li> <li><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Připojte na signální piny CH1 a CH2 zkratovací propojku před párováním. Přijímač vstoupí do režimu HS. Bez zkratovací propojky vstoupí do režimu FS.</span></span></li> <li><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Pokud modrá LED svítí, RX6R je v režimu HS.</span></span></li> </ul><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;"></span></span></span><br /><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Pokud modrá LED nesvítí, je v režimu FS.</span></span><br /><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;"></span></span></span><br /><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;"><b>Poznámka: SBUS výstup je 9ms, nezáleží na režimu.<br /></b></span></span><br /><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;"></span></span></span><br /><p style="margin-top:.18cm;margin-bottom:.25cm;border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;line-height:120%;padding:0cm 0cm .04cm 0cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;"><b>Jak nastavit výstupy 1-4CH / 9-12CH</b></span></span></p> <span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">U obou sérií vysílačů Taranis a Horus si mohou uživatelé vybrat 1-8CH/9-16CH před výběrem párování. Pokud je přijímač 9-12CH a chcete přepnout zpět na 1-4CH, postupujte podle výše uvedeného postupu. </span></span><br /><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;"></span></span></span><br /><strong><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Tabulka z detailními informacemi<br /></span></span></strong><br /><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;"></span></span></span> <table width="604" cellspacing="0" cellpadding="7"><colgroup><col width="287" /><col width="287" /></colgroup><tbody><tr valign="top"><td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="287"><strong><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Výběrem na vysílači</span></span></strong></td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="287"><strong><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Odpovídající stav na přijímači</span></span></strong></td> </tr><tr valign="top"><td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="287"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">CH1-CH8 Telemetry ON</span></span></td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="287"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Výstup 1-6CH s temetrií</span></span></td> </tr><tr valign="top"><td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="287"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">CH1-CH8 Telemetry OFF</span></span></td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="287"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Výstup 1-6CH bez telemtrie</span></span></td> </tr><tr valign="top"><td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="287"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">CH9-16 Telemetry ON</span></span></td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="287"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Výstup 9-14CH s telemetrií</span></span></td> </tr><tr valign="top"><td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="287"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">CH9-16 Telemetry OFF</span></span></td> <td style="border:1px solid #000000;padding:0cm .19cm;" width="287"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Výstup 9-14CH bez telemetrie</span></span></td> </tr></tbody></table><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;"></span></span></span><br /><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;"><b>Pokud kombinujete 2 přijímače, aby jste dostali 12CH, je potřeba na jednom z nich zakázat telemetrii.</b></span></span><br /><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;"></span></span></span><br /><br /><p style="margin-top:.18cm;margin-bottom:.25cm;border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;line-height:120%;padding:0cm 0cm .04cm 0cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;"><b>Kontrola dosahu</b></span></span></p> <p style="margin-top:.18cm;margin-bottom:.25cm;line-height:120%;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Předletová kontrola dosahu by měla být provedena před každým letem. Odrazy od kovových plotů, betonových budov nebo stromů mohou způsobit ztrátu signálu, a to jak v průběhu kontroly dosahu, tak během letu.</span></span></p> <p style="margin-top:.18cm;margin-bottom:.25cm;line-height:120%;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Postupujte dle následujících kroků:</span></span></p> <ol><li> <p style="margin-top:.18cm;margin-bottom:.25cm;line-height:120%;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Umístěte model alespoň 60cm na zem (např. na dřevěnou lavici).</span></span></p> </li> <li> <p style="margin-top:.18cm;margin-bottom:.25cm;line-height:120%;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Antény přijímače by měly být odděleny od sebe tak jako v modelu a nedotýkat se země.</span></span></p> </li> <li> <p style="margin-top:.18cm;margin-bottom:.25cm;line-height:120%;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Anténa modulu by měla být ve svislé poloze. (platí pro TX modul)</span></span></p> </li> <li> <p style="margin-top:.18cm;margin-bottom:.25cm;line-height:120%;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Zapněte vysílač a přijímač, stiskněte tlačítko F/S na XJT modulu po dobu 4 vteřin pro vstup do režimu kontroly dosahu, červená LED dioda nesvítí a zelená rychle bliká. Efektivní dosah se sníží na 1/30 (nyní musí být dosah minimálně na 30m). U vysílače aktivujte režim RANGE označením a stiskem ENT</span></span></p> </li> <li> <p style="margin-top:.18cm;margin-bottom:.25cm;line-height:120%;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Postupujte dále od modelu a zároveň zkoušejte ovládací prvky pro kontrolu normálního provozu.</span></span></p> </li> <li> <p style="margin-top:.18cm;margin-bottom:.25cm;line-height:120%;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Stiskněte tlačítko F/S na XJT modulu po dobu 1-2 vteřin pro opuštění režimu kontroly dosahu. Červená LED bude opět svítit, což znamení návrat k normálnímu režimu. U vysílače vypněte režim testu dosahu RANGE opětovným stiskem ENT.</span></span></p> </li> </ol><br /><p style="margin-top:.25cm;margin-bottom:.21cm;border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;line-height:100%;padding:0cm 0cm .07cm 0cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:large;"><b>Nastavení Failsafe</b></span></span></p> <ul><li> <p style="margin-top:.18cm;margin-bottom:.25cm;line-height:120%;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Pro přechod serv do přednastavené polohy při ztrátě signálu - nejprve spárujte přijímač a nastavte serva do požadované polohy. Krátkým stiskem tlačítka F/S potvrďte požadovanou polohu, LED na přijímači 2x blikne pro potvrzení zapsání požadovaných poloh serv. Pro vypnutí Failsafe přijímač znovu spárujte.</span></span></p> </li> <li> <p style="margin-top:.18cm;margin-bottom:.25cm;line-height:120%;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Failsafe pro přijímače podporující D16 RF režim, můžete nastavit přes rozhraní vysílače.</span></span></p> </li> <li> <p style="margin-top:.18cm;margin-bottom:.25cm;line-height:120%;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Nastavení nevysílání pulzů při ztrátě signálu - zapněte napájení přijímače bez zapnutého vysílače a krátce stiskněte F/S tlačítko.</span></span></p> </li> <li> <p style="margin-top:.18cm;margin-bottom:.25cm;line-height:120%;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Pokud nebude failsafe nastaven, přijímač po ztrátě signálu drží poslední známou polohu kanálů/serv.</span></span></p> </li> </ul><p style="margin-top:.18cm;margin-bottom:.25cm;line-height:120%;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;"><b>Poznámka: Failsafe lze nastavit i pomocí vysílače v příslušné nabídce Failsafe</b></span></span></p> <br /><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><span style="font-size:medium;"><br /></span></span> <p style="margin-bottom:.28cm;"><br /><br /></p> <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
789 Kč