Přijímače FrSky

Informace

Follow us on facebook

   PARTNERSKÝ WEB
Nejprodávanější produkty

FrSky G-RX8 Přijímač s váriem

FrSky G-RX8 Přijímač s váriem Zobrazit větší

AD-FR0998

Nový produkt

FrSky G-RX8 přijímač s integrovaným váriem a možností připojení druhého satelitního přijímače pro redundantní funkci. Velmi vhodný pro použití ve větroních

Více informací

1 140 Kč s DPH

Přijímač FrSky G-RX8 je velmi vhodný pro použití hlavně ve větroních. Variometr v provedení s velkou přesností měření je přímo integrován v přijímači a poskytuje telemetrické údaje jako je výška a vertikální rychlost. Další velmi užitečná vlastnost je možnost redundance, tj. možnost připojení druhého satelitního přijímače pro zvýšení kvality přenosu i na velké vzdálenosti. To zajišťuje vysokou bezpečnost a spolehlivost provozu. Navíc podporuje režim SBUS a PWM s velmi snadným přepínáním.

Schema


Vlastnosti

 • Rozsah měření senzoru variometru je -700m ~ +10000m s citlivostí na 0,1m
 • Měření vertikální rychlosti v rozsahu +/- 16.7m/
 • Podpora redundantní funkce pro hlavní a druhý satelitní přijímač. Hlavní přijímač přijímá SBUS signál druhého satelitního přijímače pro případ ztráty signálu u hlavního přijímače. K hlavnímu přijímači G-RX8 může být jako druhý satelitní přijímač využitý přijímač s SBUS výstupem jako například: FrSky X8R, X6R, X4RSB, XSR, XM+, R-XSR, G-RX8, L9R a podobné.

Připojení druhého satelitního přijímače
Specifikace

 • Model: G-RX8
 • Rozměry: 55.26 x 17 x 8mm
 • Váha: 5.8g
 • Počet kanálů: 16 CH (1-8 CH / 9-16 CH konvenční PWM výstupy, 1-16 CH z SBUS portu
 • Provozní napětí: 3.5 ~ 10V
 • Proudový odběr: 100mA@5V
 • Dosah: plný dosah (>1,5 km)
 • Aktualizace firmware: ANO
 • Kompatibilita: D16 mód
 • Rychlost servovýstupů: 9ms (HS–High Speed Mode) nebo také 18ms (FS–Normal Speed Mode)Párování

Párování je proces jednoznačně přiřazující určitému vysílacímu modulu přijímač. Vysílací moduly mohou být párovány s více přijímači (ne však současně). Přijímač může být párován pouze na jeden modul vysílače.

Postup pro párování přijímače:

 1. Zapněte vysílač a přejděte do nabídky párování. Zde v nabídce Mód zvolte D16. Obdobně upravte/ponechte Rozsah kanálů a následně přejděte na nabídku Bind a tlačítkem ENT spusťte párovací proces na vysílači. Nabídka Bind bliká a je doprovázena zvukovým signálem. (u externích modulů postupujte dle návodu)

 2. Nyní připojte/zapněte napájení přijímače s přidržením tlačítka F/S. Spárování je signalizováno blikající červenou LED.

 3. Vypněte volbu Bind stiskem ENT na vysílači. (nebo vypněte vysílač s instalovaným externím modulem)

 4. Vypněte napájení přijímače a po znovu připojení/zapnutí napájení trvale svítící zelená LED signalizuje úspěšné spárování a připravenost pro běžný provoz.

Poznámka: při využití druhého přijímače vypněte na jednom z přijímačů telemetrii.Jak přepnout mezi SBUS a PWM módem

Přijímač pracuje ve dvou módech a to v PWM nebo v SBUS. Přijímač je v továrním nastavení dodáván v SBUS módu.

a) Pokud po zapnutí přijímače svítí modrá LED, přijímač je v SBUS módu. Pokud modrá LED na přijímači nesvítí, přijímač je v PWM módu.

b) Přepnutí z SBUS na PWM mód se provádí propojením signálních pinů 1CH a 2CH před párováním. Po spárování s propojenými piny bude přijímač přepnut a pracovat v PWM módu. Po párování odstraňte propojku z pinů 1 a 2. Pro změnu zpět na SBUS mód znovu spárujte bez propojky pouze s přidrženým F/S tlačítkem přijímače.

DŮLEŽITÉ:

 1. SBUS mód: v tomto módu je k dispozici 6 kanálů s PWM signálem na portech 1-6CH s vysokou precizností, tj. s chybou < 0.5 μs, port SBUS IN je využit pro redundantní funkci, CH8 je SBUS OUT a CH7 je v tomto režimu nedostupný/vypnutý.

 2. PWM mód: při volbě tohoto módu je k dispozici 8 kanálů s PWM signálem na kanálech 1-8CH. Port SBUS IN je využit pro redundantní funkci, tj. pro připojení druhého SBUS přijímače.Jak přepnout frekvenci PWM z FS mode do HS mode

FS mód (PWM 18ms) lze přepnout na HS mód (PWM 9ms) propojením 5CH a 6CH signálního pinu propojkou před párováním. Po párování vyjměte propojku.

Zpět na HS mód znovu párujte bez propojky jen s přidržením F/S tlačítka jako obvykle.

UPOZORNĚNÍ: HS mód se používá pouze pro digitální serva. U běžných serv může HS mód způsobit poškození nebo zničení serva.

Poznámka: SBUS výstup je stále 9ms, zvolený mód FS nebo HS nemá na SBUS vliv.Zapnutí / Vypnutí vária

Vário přijímače je v továrním nastavení zapnuté. Pro vypnutí vária přidržte F/S tlačítko víc jak 3s. Vypnutí je signalizováno 3x bliknutím modré LED. Pro zapnutí opakujte proces.Jak přepnout(přemapovat) výstupy 1~8 / 9~16CH

Před párováním přijímače k vysílači propojte signální piny CH3 a CH4 propojkou. Po párování přijímač vypněte a odstraňte párovací propojku z pinů CH3 a CH4. Přijímač bude přepnutý na režim výstupů 9~16CH. Pro přepnutí zpět na 1~ 8CH opakujte proces.Signalizace LED přijímače

LED

Signalizuje

Zelená trvale svítí

Normální provoz po spárování

Červená pomalu bliká

Přijímač bez signálu / nespárováno

Červená bliká – Zelená svítí

Úspěšné párování

Zelená dvakrát problikne

Potvrzení nastavení failsfe na přijímači

Modrá svítí

SBUS mód zapnut

Modrá třikrát blikne

Potvrzení zapnutí/vypnutí vária


Kontrola dosahu

Předletová kontrola dosahu by měla být provedena před každým letem. Odrazy od kovových plotů, betonových budov nebo stromů mohou způsobit ztrátu signálu, a to jak v průběhu kontroly dosahu, tak během letu.

Postupujte dle následujících kroků:

 1. Umístěte model alespoň 60cm na zem (např. na dřevěnou lavici).

 2. Antény přijímače by měly být odděleny od sebe tak jako v modelu a nedotýkat se země.

 3. Anténa modulu by měla být ve svislé poloze. (platí pro TX modul)

 4. Zapněte vysílač a přijímač, u vysílače aktivujte režim RANGE označením a stiskem ENT. (u vysílacího modulu stiskněte tlačítko F/S  po dobu 4 vteřin pro vstup do režimu kontroly dosahu, červená LED dioda nesvítí a zelená rychle bliká). Efektivní dosah se sníží na 1/30 (nyní musí být dosah minimálně na 30m).

 5. Postupujte dále od modelu a zároveň zkoušejte ovládací prvky pro kontrolu normálního provozu.

 6. U vysílače vypněte režim testu dosahu RANGE opětovným stiskem ENT. (u modulu - stiskněte tlačítko F/S na XJT modulu po dobu 1-2 vteřin pro opuštění režimu kontroly dosahu. Červená LED bude opět svítit, což znamení návrat k normálnímu režimu.
Nastavení Failsafe

 • Pro přechod serv do přednastavené polohy při ztrátě signálu - nejprve spárujte přijímač a nastavte serva do požadované polohy. Krátkým stiskem tlačítka F/S potvrďte požadovanou polohu, LED na přijímači 2x blikne pro potvrzení zapsání požadovaných poloh serv. Pro vypnutí Failsafe přijímač znovu spárujte.

 • Nastavení nevysílání pulzů při ztrátě signálu - zapněte napájení přijímače bez zapnutého vysílače a krátce stiskněte F/S tlačítko.

 • Pokud nebude failsafe nastaven, přijímač po ztrátě signálu drží poslední známou polohu kanálů/serv.

  Poznámka: Failsafe lze nastavit i pomocí vysílače v příslušné nabídce FailsafeŽádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

FrSky G-RX8 Přijímač s váriem

FrSky G-RX8 Přijímač s váriem

FrSky G-RX8 přijímač s integrovaným váriem a možností připojení druhého satelitního přijímače pro redundantní funkci. Velmi vhodný pro použití ve větroních

30 dalších produktů ve stejné kategorii:

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

FrSky G-RX8 Přijímač s váriem <p class="western">Přijímač <b>FrSky G-RX8</b> je velmi vhodný pro použití hlavně ve větroních. Variometr v provedení s velkou přesností měření je přímo integrován v přijímači a poskytuje telemetrické údaje jako je výška a vertikální rychlost. Další velmi užitečná vlastnost je možnost redundance, tj. možnost připojení druhého satelitního přijímače pro zvýšení kvality přenosu i na velké vzdálenosti. To zajišťuje vysokou bezpečnost a spolehlivost provozu. Navíc podporuje režim SBUS a PWM s velmi snadným přepínáním.<br /><br /></p> <h3 class="western" style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0cm 0cm .07cm 0cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;font-size:12pt;">Schema</span></h3> <p class="western"><img src="https://emotors.cz/img/cms/FrSky/P%C5%99ij%C3%ADma%C4%8De/G-RX8%20schema%20CZ1.jpg" alt="" width="100%" /><br /><br /><br /><br /></p> <h3 class="western" style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0cm 0cm .07cm 0cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><br /><span style="font-size:12pt;">Vlastnosti</span></span></h3> <ul><li>Rozsah měření senzoru variometru je -700m ~ +10000m s citlivostí na 0,1m</li> <li>Měření vertikální rychlosti v rozsahu +/- 16.7m/</li> <li>Podpora redundantní funkce pro hlavní a druhý satelitní přijímač. Hlavní přijímač přijímá SBUS signál druhého satelitního přijímače pro případ ztráty signálu u hlavního přijímače. K hlavnímu přijímači G-RX8 může být jako druhý satelitní přijímač využitý přijímač s SBUS výstupem jako například: FrSky X8R, X6R, X4RSB, XSR, <strong>XM+</strong>, R-XSR, G-RX8, L9R a podobné.</li> </ul><br /><h3 class="western" style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0cm 0cm .07cm 0cm;"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;font-size:12pt;">Připojení druhého satelitního přijímače</span></h3> <img src="https://emotors.cz/img/cms/FrSky/P%C5%99ij%C3%ADma%C4%8De/G-RX8%20schema%20CZ2.jpg" alt="" width="100%" /><br /><br /><br /><h3 class="western" style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0cm 0cm .07cm 0cm;"><span style="font-size:12pt;">Specifikace</span></h3> <ul><li>Model: G-RX8</li> <li>Rozměry: 55.26 x 17 x 8mm</li> <li>Váha: 5.8g</li> <li>Počet kanálů: 16 CH (1-8 CH / 9-16 CH konvenční PWM výstupy, 1-16 CH z SBUS portu</li> <li>Provozní napětí: 3.5 ~ 10V</li> <li>Proudový odběr: 100mA@5V</li> <li>Dosah: plný dosah (&gt;1,5 km)</li> <li>Aktualizace firmware: ANO</li> <li>Kompatibilita: D16 mód</li> <li>Rychlost servovýstupů: 9ms (HS–High Speed Mode) nebo také 18ms (FS–Normal Speed Mode)</li> </ul><br /><br /><br /><h3 class="western" style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0cm 0cm .07cm 0cm;"><span style="font-size:12pt;">Párování<br /></span></h3> <p>Párování je proces jednoznačně přiřazující určitému vysílacímu modulu přijímač. Vysílací moduly mohou být párovány s více přijímači (ne však současně). Přijímač může být párován pouze na jeden modul vysílače.<br /><br /></p> <p><strong>Postup pro párování přijímače:</strong></p> <ol><li> <p>Zapněte vysílač a přejděte do nabídky párování. Zde v nabídce Mód zvolte D16. Obdobně upravte/ponechte Rozsah kanálů a následně přejděte na nabídku Bind a tlačítkem ENT spusťte párovací proces na vysílači. Nabídka Bind bliká a je doprovázena zvukovým signálem. (u externích modulů postupujte dle návodu)</p> </li> <li> <p>Nyní připojte/zapněte napájení přijímače s přidržením tlačítka F/S. Spárování je signalizováno blikající červenou LED.</p> </li> <li> <p>Vypněte volbu Bind stiskem ENT na vysílači. (nebo vypněte vysílač s instalovaným externím modulem)</p> </li> <li> <p>Vypněte napájení přijímače a po znovu připojení/zapnutí napájení trvale svítící zelená LED signalizuje úspěšné spárování a připravenost pro běžný provoz.</p> </li> </ol><p></p> <p><strong>Poznámka:</strong> při využití druhého přijímače vypněte na jednom z přijímačů telemetrii.<br /><br /><br /><br /></p> <h3 class="western" style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0cm 0cm .07cm 0cm;"><span style="font-size:12pt;">Jak přepnout mezi SBUS a PWM módem</span></h3> <p class="western">Přijímač pracuje ve dvou módech a to v PWM nebo v SBUS. Přijímač je v továrním nastavení dodáván v SBUS módu.</p> <p class="western">a) Pokud po zapnutí přijímače svítí modrá LED, přijímač je v SBUS módu. Pokud modrá LED na přijímači nesvítí, přijímač je v PWM módu.</p> <p class="western">b) Přepnutí z SBUS na PWM mód se provádí propojením signálních pinů 1CH a 2CH před párováním. Po spárování s propojenými piny bude přijímač přepnut a pracovat v PWM módu. Po párování odstraňte propojku z pinů 1 a 2. Pro změnu zpět na SBUS mód znovu spárujte bez propojky pouze s přidrženým F/S tlačítkem přijímače.</p> <p class="western"><b>DŮLEŽITÉ:</b></p> <ol><li> <p class="western"><strong><b>SBUS mód:</b></strong><strong><span style="font-weight:normal;"> v tomto módu je k dispozici 6 </span></strong><strong><span style="font-weight:normal;">k</span></strong><strong><span style="font-weight:normal;">análů s PWM signálem</span></strong><strong><span style="font-weight:normal;"> na </span></strong><strong><span style="font-weight:normal;">portech </span></strong><strong><span style="font-weight:normal;">1-6CH s vysokou precizností, </span></strong><strong><span style="font-weight:normal;">tj. s</span></strong><strong><span style="font-weight:normal;"> chybou &lt; 0.5 μs, </span></strong><strong><span style="font-weight:normal;">port SBUS IN je využit pro redundantní funkci, CH8 je SBUS OUT a CH7 je v tomto režimu nedostupný/vypnutý.</span></strong></p> </li> <li> <p class="western"><strong><b>PWM mód: </b></strong><strong><span style="font-weight:normal;">při volbě tohoto módu je k dispozici 8 kanálů s PWM signálem </span></strong><strong><span style="font-weight:normal;">na kanálech 1-8CH. Port SBUS IN je využit pro redundantní funkci, tj. pro připojení druhého SBUS přijímače.</span></strong></p> </li> </ol><br /><br /><h3 class="western" style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0cm 0cm .07cm 0cm;"><span style="font-size:12pt;"><strong>Jak přepnout frekvenci PWM z FS mode do HS mode</strong></span></h3> <p class="western"><strong><span style="font-weight:normal;">FS mód (PWM 18ms) lze přepnout na HS mód (PWM 9ms) propojením 5CH a 6CH signálního pinu propojkou před párováním. </span></strong><strong><span style="font-weight:normal;">Po párování vyjměte propojku.</span></strong></p> <p class="western"><strong><span style="font-weight:normal;">Zpět na HS mód znovu párujte bez propojky jen s přidržením F/S tlačítka jako obvykle.</span></strong></p> <p class="western"><b>UPOZORNĚNÍ:</b> HS mód se používá pouze pro digitální serva. U běžných serv může HS mód způsobit poškození nebo zničení serva.</p> <p><strong>Poznámka:</strong> SBUS výstup je stále 9ms, zvolený mód FS nebo HS nemá na SBUS vliv.</p> <br /><br /><h3 class="western" style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0cm 0cm .07cm 0cm;"><span style="font-size:12pt;"><strong>Zapnutí / Vypnutí vária</strong></span></h3> <p class="western"><strong><span style="font-weight:normal;">Vário přijímače je v továrním nastavení zapnuté. Pro vypnutí vária přidržte F/S tlačítko víc jak 3s. Vypnutí je signalizováno 3x bliknutím modré LED. Pro zapnutí opakujte proces.</span></strong></p> <br /><br /><h3 class="western" style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0cm 0cm .07cm 0cm;"><span style="font-size:12pt;"><strong>Jak přepnout(přemapovat) výstupy 1</strong><strong>~</strong><strong>8 / 9</strong><strong>~</strong><strong>16CH</strong></span></h3> <p class="western"><strong><span style="font-weight:normal;">Před párováním přijímače k vysílači propojte signální piny CH3 a CH4 propojkou. Po párování přijímač vypněte a odstraňte párovací propojku z pinů CH3 a CH4. Přijímač bude přepnutý na režim výstupů 9~16CH. </span></strong><strong><span style="font-weight:normal;">Pro přepnutí zpět na 1~ 8CH opakujte proces.</span></strong></p> <br /><br /><h3 class="western"><span style="font-size:12pt;"><strong>Signalizace LED přijímače</strong></span></h3> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4"><colgroup><col width="128*" /><col width="128*" /></colgroup><thead><tr valign="top"><th style="border-top:1px solid #000000;border-bottom:1px solid #000000;border-left:1px solid #000000;border-right:none;padding:.1cm 0cm .1cm .1cm;" width="50%"> <p align="center"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><b>LED</b></span></p> </th><th style="border:1px solid #000000;padding:.1cm;" width="50%"> <p align="center"><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;"><b>Signalizuje</b></span></p> </th></tr></thead><tbody><tr valign="top"><td style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:1px solid #000000;border-right:none;padding:0cm 0cm .1cm .1cm;" width="50%"> <p><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;">Zelená trvale svítí</span></p> </td> <td style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:1px solid #000000;border-right:1px solid #000000;padding:0cm .1cm .1cm .1cm;" width="50%"> <p><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;">Normální provoz po spárování</span></p> </td> </tr><tr valign="top"><td style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:1px solid #000000;border-right:none;padding:0cm 0cm .1cm .1cm;" width="50%"> <p><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;">Červená pomalu bliká</span></p> </td> <td style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:1px solid #000000;border-right:1px solid #000000;padding:0cm .1cm .1cm .1cm;" width="50%"> <p><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;">Přijímač bez signálu / nespárováno</span></p> </td> </tr><tr valign="top"><td style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:1px solid #000000;border-right:none;padding:0cm 0cm .1cm .1cm;" width="50%"> <p><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;">Červená bliká – Zelená svítí</span></p> </td> <td style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:1px solid #000000;border-right:1px solid #000000;padding:0cm .1cm .1cm .1cm;" width="50%"> <p><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;">Úspěšné párování</span></p> </td> </tr><tr valign="top"><td style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:1px solid #000000;border-right:none;padding:0cm 0cm .1cm .1cm;" width="50%"> <p><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;">Zelená dvakrát problikne</span></p> </td> <td style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:1px solid #000000;border-right:1px solid #000000;padding:0cm .1cm .1cm .1cm;" width="50%"> <p><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;">Potvrzení nastavení failsfe na přijímači</span></p> </td> </tr><tr valign="top"><td style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:1px solid #000000;border-right:none;padding:0cm 0cm .1cm .1cm;" width="50%"> <p><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;">Modrá svítí</span></p> </td> <td style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:1px solid #000000;border-right:1px solid #000000;padding:0cm .1cm .1cm .1cm;" width="50%"> <p><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;">SBUS mód zapnut</span></p> </td> </tr><tr valign="top"><td style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:1px solid #000000;border-right:none;padding:0cm 0cm .1cm .1cm;" width="50%"> <p><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;">Modrá třikrát blikne</span></p> </td> <td style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:1px solid #000000;border-right:1px solid #000000;padding:0cm .1cm .1cm .1cm;" width="50%"> <p><span style="font-family:'Liberation Sans', sans-serif;">Potvrzení zapnutí/vypnutí vária</span></p> </td> </tr></tbody></table><p class="western"></p> <br /><h3 class="western" style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0cm 0cm .07cm 0cm;"><span style="font-size:12pt;"><strong>Kontrola dosahu</strong></span></h3> <p>Předletová kontrola dosahu by měla být provedena před každým letem. Odrazy od kovových plotů, betonových budov nebo stromů mohou způsobit ztrátu signálu, a to jak v průběhu kontroly dosahu, tak během letu.</p> <p>Postupujte dle následujících kroků:</p> <ol><li> <p>Umístěte model alespoň 60cm na zem (např. na dřevěnou lavici).</p> </li> <li> <p>Antény přijímače by měly být odděleny od sebe tak jako v modelu a nedotýkat se země.</p> </li> <li> <p>Anténa modulu by měla být ve svislé poloze. (platí pro TX modul)</p> </li> <li> <p>Zapněte vysílač a přijímač, u vysílače aktivujte režim RANGE označením a stiskem ENT. (u vysílacího modulu stiskněte tlačítko F/S  po dobu 4 vteřin pro vstup do režimu kontroly dosahu, červená LED dioda nesvítí a zelená rychle bliká). Efektivní dosah se sníží na 1/30 (nyní musí být dosah minimálně na 30m).</p> </li> <li> <p>Postupujte dále od modelu a zároveň zkoušejte ovládací prvky pro kontrolu normálního provozu.</p> </li> <li> <p>U vysílače vypněte režim testu dosahu RANGE opětovným stiskem ENT. (u modulu - stiskněte tlačítko F/S na XJT modulu po dobu 1-2 vteřin pro opuštění režimu kontroly dosahu. Červená LED bude opět svítit, což znamení návrat k normálnímu režimu.</p> </li> </ol><br /><br /><br /><p></p> <h3 class="western" style="border-top:none;border-bottom:1px solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding:0cm 0cm .07cm 0cm;"><span style="font-size:12pt;"><strong>Nastavení Failsafe<br /></strong></span></h3> <p></p> <ul><li> <p>Pro přechod serv do přednastavené polohy při ztrátě signálu - nejprve spárujte přijímač a nastavte serva do požadované polohy. Krátkým stiskem tlačítka F/S potvrďte požadovanou polohu, LED na přijímači 2x blikne pro potvrzení zapsání požadovaných poloh serv. Pro vypnutí Failsafe přijímač znovu spárujte.</p> </li> <li> <p>Nastavení nevysílání pulzů při ztrátě signálu - zapněte napájení přijímače bez zapnutého vysílače a krátce stiskněte F/S tlačítko.</p> </li> <li> <p>Pokud nebude failsafe nastaven, přijímač po ztrátě signálu drží poslední známou polohu kanálů/serv.</p> <p><strong>Poznámka: Failsafe lze nastavit i pomocí vysílače v příslušné nabídce Failsafe</strong></p> </li> </ul><p class="western"></p> <br /><br />
1 140 Kč