Reklamace

(Reklamační protokol ke stažení ZDE)

Reklamace se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb Občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, tzn.:

zboží má vlastnosti, které byly prodávajícím nebo výrobcem uvedeny

zboží je určeno k použití, které prodávající uvádí nebo ke kterému je věc obvykle používána

zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

Pokud prodávající dodá kupujícímu zboží s vadou nebo se vada projeví do 6 měsíců od převzetí zboží, musí prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu vadu odstranit a to podle požadavku kupujícího. Kupující má právo na jeho výměnu nebo opravu. Pokud není v možnosti prodávajícího vyhovět požadavkům kupujícího, může kupující žádat o přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy. Toto ustanovení neplatí v případě, že kupující o vadě věděl nebo vadu zboží sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

poškození zboží při přepravě ( Pokud je zjištěno poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce. Také lze za přítomnosti dopravce provést kontrolu a v případě zjištění poškození dopravou vždy sepsat protokol o škodě. Veškeré zasílané zboží je při přepravě pojištěno a odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce ).

zboží bylo poškozeno neodbornou instalací, nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje). Zboží v záruce nelze rozebírat nebo modifikovat bez výslovného souhlasu prodejce. Kupující tak činí na vlastní nebezpečí s vědomím ztráty nároku na reklamaci.

zboží bylo používáno v rozporu se zamýšleným účelem užití nebo v podmínkách, pro které není zboží určeno.

zboží bylo poškozeno působením živlů.

zboží bylo poškozeno mechanicky nebo nadměrným zatěžováním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

záruka se nevztahuje na vady způsobené provozem a běžným opotřebením.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů.

Záruční podmínky pro Li-Po a další Li-XX baterie.

Zvláštní případ jsou Li-Po baterie.

Řadí se do kategorie spotřebního zboží s omezenou životností. Životnost baterie závisí na použití, způsobu dobíjení a počtu dobíjecích cyklů. Proto nelze baterie reklamovat po několikaměsíčním používání z důvodu snížení kapacity.

Doporučení při převzetí Li-Po baterie:

Baterie jsou u nás kontrolovány při naskladnění od dodavatele a následně v moment expedice.

Baterie jsou opatřeny z výroby originálními konektory. Po převzetí doporučujeme si baterie okamžitě prohlédnout, změřit a vyzkoušet (vybít-nabít). Baterie kontrolujte vždy s originálními konektory.

Nelze uplatnit reklamaci v případě, že byly tyto konektory měněny za jiné pro velké riziko možného zkratu při této manipulaci. Doporučujeme vždy přizpůsobit konektory na ESC (regulátoru). Baterie budou přijímány k reklamaci pouze s originálními konektory a mechanicky nepoškozené.

Nelze uplatnit reklamaci pokud jsou baterie naražené, promáčknuté nebo s jinak poškozeným obalem.

Záruční doba baterií zaniká nesprávným používáním, například nadměrným vybíjením baterie (u Li-Pol článků pod 3,0V na článek), které již poškozují baterii, přebíjením baterie (u Li-Po článků nad 4.2V na článek), špatným skladováním baterie nebo skladováním baterie při napětí, které není pro konkrétní typ vyhovující. Taktéž nelze uplatnit reklamaci u baterií, které byly poškozeny nesprávně zvolenou nabíječkou, poškozenou nabíječkou nebo byly nabíjeny s nesprávným nastavením nabíječky.

Prodávané baterie mají od výrobce nalepeno vlastní jedinečné sériové číslo a tudíž je nelze zaměňovat a je nutné tento štítek na baterii zachovat pro případ možné reklamace. Baterie reklamované do 30 dnů od nákupu se štítkem, kde je číslo viditelné a nesetřené reklamujeme okamžitou výměnou (platí pro baterie reklamované do 30 dnů od nákupu). V ostatních případech je každá baterie posuzována zvlášť s ohledem na její používaní a nabíjení.

Je nutné si uvědomit, že záruční lhůta se vztahuje pouze na výrobní vady.

Postup při reklamaci

O reklamaci nás informujte předem e-mailem nebo písemnou formou (adresy viz. Kontakt)

Vyplňte reklamační protokol ke stažení ZDE, kde uvedete požadované kontaktní údaje a důvod reklamace, podrobný popis závady nebo popis, jakým způsobem závada vznikla

Zboží zajistěte proti případnému poškození při přepravě, do obsahu zásilky vložte reklamační protokol spolu s kopii dokladu o koupi a zašlete zpět k prodejci. Zboží zašlete pokud možno v originálním a nepoškozeném balení jako balík (ne na dobírku-dobírka bude odmítnuta) na adresu prodávajícího viz. KONTAKT

Při reklamaci hradí kupující výdaje za dopravu do sídla firmy prodávajícího, ale pouze do výše minimálních prokazatelných nákladů na přepravu a prodávající po uznané reklamaci hradí výdaje na dopravu kupujícímu.

Vaše reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo dle § 19 z.č. 634/1992 Sb. po dohodě s kupujícím prodloužit reklamační lhůtu o dobu potřebnou k odbornému posouzení vady zboží.

Průběh reklamace

Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu.

Pokud bude zjištěno, že závada nespadá do záruky, bude o tom kupující neprodleně obeznámen a po odsouhlasení hradí náklady na posouzení a opravu výrobku kupující. Sazby za mimozáruční opravy jsou uvedeny v obchodních podmínkách v odstavci XI. Servisní podmínky

Reklamační protokol

Nabídka

Nastavení

Klepněte na další produkty.
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Vytvořte bezplatný účet pro uložení do oblíbených.

Přihlásit se

Vytvořte zdarma účet seznam přání.

Přihlásit se