Reklamace

(Reklamační protokol ke stažení ZDE)

Reklamace se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb Občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, tzn.:

zboží má vlastnosti, které byly prodávajícím nebo výrobcem uvedeny

zboží je určeno k použití, které prodávající uvádí nebo ke kterému je věc obvykle používána

zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

Pokud prodávající dodá kupujícímu zboží s vadou nebo se vada projeví do 6 měsíců od převzetí zboží, musí prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu vadu odstranit a to podle požadavku kupujícího. Kupující má právo na jeho výměnu nebo opravu. Pokud není v možnosti prodávajícího vyhovět požadavkům kupujícího, může kupující žádat o přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy. Toto ustanovení neplatí v případě, že kupující o vadě věděl nebo vadu zboží sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

poškození zboží při přepravě ( Pokud je zjištěno poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce. Také lze za přítomnosti dopravce provést kontrolu a v případě zjištění poškození dopravou vždy sepsat protokol o škodě. Veškeré zasílané zboží je při přepravě pojištěno a odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce ).

zboží bylo poškozeno neodbornou instalací, nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje). Zboží v záruce nelze rozebírat nebo modifikovat bez výslovného souhlasu prodejce. Kupující tak činí na vlastní nebezpečí s vědomím ztráty nároku na reklamaci.

zboží bylo používáno v rozporu se zamýšleným účelem užití nebo v podmínkách, pro které není zboží určeno.

zboží bylo poškozeno působením živlů.

zboží bylo poškozeno mechanicky nebo nadměrným zatěžováním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

záruka se nevztahuje na vady způsobené provozem a běžným opotřebením.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů.

Záruční podmínky pro Li-Po a další Li-XX baterie.

Zvláštní případ jsou Li-Po baterie.

Řadí se do kategorie spotřebního zboží s omezenou životností. Životnost baterie závisí na použití, způsobu dobíjení a počtu dobíjecích cyklů. Proto nelze baterie reklamovat po několikaměsíčním používání z důvodu snížení kapacity.

Doporučení při převzetí Li-Po baterie:

Baterie jsou u nás kontrolovány při naskladnění od dodavatele a následně v moment expedice.

Baterie jsou opatřeny z výroby originálními konektory. Po převzetí doporučujeme si baterie okamžitě prohlédnout, změřit a vyzkoušet (vybít-nabít). Baterie kontrolujte vždy s originálními konektory.

Nelze uplatnit reklamaci v případě, že byly tyto konektory měněny za jiné pro velké riziko možného zkratu při této manipulaci. Doporučujeme vždy přizpůsobit konektory na ESC (regulátoru). Baterie budou přijímány k reklamaci pouze s originálními konektory a mechanicky nepoškozené.

Nelze uplatnit reklamaci pokud jsou baterie naražené, promáčknuté nebo s jinak poškozeným obalem.

Záruční doba baterií zaniká nesprávným používáním, například nadměrným vybíjením baterie (u Li-Pol článků pod 3,0V na článek), které již poškozují baterii, přebíjením baterie (u Li-Po článků nad 4.2V na článek), špatným skladováním baterie nebo skladováním baterie při napětí, které není pro konkrétní typ vyhovující. Taktéž nelze uplatnit reklamaci u baterií, které byly poškozeny nesprávně zvolenou nabíječkou, poškozenou nabíječkou nebo byly nabíjeny s nesprávným nastavením nabíječky.

Prodávané baterie mají od výrobce nalepeno vlastní jedinečné sériové číslo a tudíž je nelze zaměňovat a je nutné tento štítek na baterii zachovat pro případ možné reklamace. Baterie reklamované do 30 dnů od nákupu se štítkem, kde je číslo viditelné a nesetřené reklamujeme okamžitou výměnou (platí pro baterie reklamované do 30 dnů od nákupu). V ostatních případech je každá baterie posuzována zvlášť s ohledem na její používaní a nabíjení.

Je nutné si uvědomit, že záruční lhůta se vztahuje pouze na výrobní vady.

Postup při reklamaci

O reklamaci nás informujte předem e-mailem nebo písemnou formou (adresy viz. Kontakt)

Vyplňte reklamační protokol ke stažení ZDE, kde uvedete požadované kontaktní údaje a důvod reklamace, podrobný popis závady nebo popis, jakým způsobem závada vznikla

Zboží zajistěte proti případnému poškození při přepravě, do obsahu zásilky vložte reklamační protokol spolu s kopii dokladu o koupi a zašlete zpět k prodejci. Zboží zašlete pokud možno v originálním a nepoškozeném balení jako balík (ne na dobírku-dobírka bude odmítnuta) na adresu prodávajícího viz. KONTAKT

Při reklamaci hradí kupující výdaje za dopravu do sídla firmy prodávajícího, ale pouze do výše minimálních prokazatelných nákladů na přepravu a prodávající po uznané reklamaci hradí výdaje na dopravu kupujícímu.

Vaše reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo dle § 19 z.č. 634/1992 Sb. po dohodě s kupujícím prodloužit reklamační lhůtu o dobu potřebnou k odbornému posouzení vady zboží.

Průběh reklamace

Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu.

Pokud bude zjištěno, že závada nespadá do záruky, bude o tom kupující neprodleně obeznámen a po odsouhlasení hradí náklady na posouzení a opravu výrobku kupující. Sazby za mimozáruční opravy jsou uvedeny v obchodních podmínkách v odstavci XI. Servisní podmínky

Nabídka

Nastavení

Klepněte na další produkty.
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Vytvořte bezplatný účet pro uložení do oblíbených.

Přihlásit se

Vytvořte zdarma účet seznam přání.

Přihlásit se